Aanmelden

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van PJOKK.

  Privacy Policy

  Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. PJOKK vind het belangrijk om zorgvuldig met deze persoonsgegevens om te gaan. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

  Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. PJOKK is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

  Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18-4-2014.

  Gebruik van persoonsgegevens
  Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier gebruiken.
  Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingen af te handelen:

  •  NAW gegevens
  •  Telefoonnummer
  •  Factuuradres
  •  Emailadres
  •  Betalingsgegevens
  •  Geslacht
  •  Geboortedatum

  Contactformulier en nieuwsbrief
  Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over het laatste nieuws bij PJOKK. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

  Als u het contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

  Wij verzamelen uw:

  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
  • Betalingsgegevens

  Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden:

  • per post
  • per mail
  • per telefoon
  • via sociale media
  • per sms

  Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

  Registreren
  Bij bepaalde onderdelen van onze webshop moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen. Op deze manier kunnen wij contact met u opnemen ten behoeve van een juiste afhandeling van uw bestelling.

  Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

  Om u te kunnen registreren op onze website, vragen wij u de volgende gegevens:

  • uw NAW gegevens
  • uw telefoonnummer
  • uw e-mailadres
  • uw geboortedatum
  • uw geslacht

  Verstrekking aan derden
  Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden.

  Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

  Beveiliging
  Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

  Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

  Websites van derden
  Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

  Wijzigingen in deze privacyverklaring
  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

  Inzage en wijzigen van uw gegevens
  Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

   

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Aanmelden

  Meld je hier aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van PJOKK.